ఆధార్ ను పాన్ కార్డ్ కి లింక్ చేయడం ఎలా

Share with a friendShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisPin on Pinterest0

How to link Aadhaar to PAN card?

ఆధార్ ను పాన్ కార్డ్ కి లింక్ చేయడం ఎలా?

Deadline to link Aadhaar with PAN is August 31.

We can link aadhaar with PAN through SMS. But I found that the numbers are not working and we will be charged 3 rupees per SMS.

ప్రభుత్వం ఆగస్టు 31 తేదీ లోగా ఆధార్ పాన్ లింక్ చేయాలని గడువు విధించింది.

మనం ఒక SMS ద్వారా కూడా ఆదార్ ను పాన్ కార్డ్ కి లింక్ చేయొచ్చనే మెసేజ్ చూసినా, నంబర్లు సరిగ్గా పనిచేయక, లింకింగ్ ప్రాసెప్ పూర్తి అవట్లేదు పైగా 3 రూపాయలు మనకు చార్జ్ పడుతుంది. అందువల్ల వెబ్ సైట్ నుండి ఆధార్ + పాన్ లింక్ చేయడం ఉత్తమం. ఇది చాలా సులువు కూడా.

This post explains you how to link Aadhaar with PAN.

  1. Visit below link క్రింది లింక్ ని సందర్శించండి.

https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html

link aadhaar PAN

Updated: August 3, 2017 — 7:12 pm

Rate This:

[Total: 0    Average: 0/5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEWS24Gantalu © 2017