మద్యాహ్న భోజన కార్మికుల జీతాలను 1000 నుండి 5వేలకు పెంచిన ముఖ్యమంత్రి కె.సి.ఆర్

Share with a friendShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisPin on Pinterest0

1856 mid day meals workers salaries are increased
మద్యాహ్న భోజన కార్మికుల జీతాలను 1000 నుండి 5వేలకు పెంచిన ముఖ్యమంత్రి కె.సి.ఆర్, మంత్రి జగధీష్ రెడ్డిల చిత్రపటాలకు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్న తెలంగాణ కార్మిక విబాగం నాయకుడు వెంపటి గురూజి.

తమ కష్టాలను ముఖ్యమంత్రి కె.సి.ఆర్, మంత్రి జగధీష్ రెడ్డిల దృష్ఠికి తీసుకువచ్చి తమకు పరిష్కారాన్ని చూపిన తెలంగాణ కార్మిక విబాగం నాయకుడు వెంపటి గురూజి గారికి మద్యాహ్న భోజన కార్మికులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
vempati guruji

vempati guruji

Updated: October 29, 2017 — 7:33 am

Rate This:

[Total: 0    Average: 0/5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEWS24Gantalu © 2017