సూర్యాపేట లో జరిగిన స్వామి వివేకానంద 155వ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కె.సురెంద్ర మోహన్.

సూర్యాపేట లో జరిగిన స్వామి వివేకానంద 155వ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కె.సురెంద్ర మోహన్.

Updated: January 12, 2018 — 7:01 am

Rate This:

[Total: 0    Average: 0/5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEWS24Gantalu © 2017