సూర్యాపేట లోని పెట్రోల్ బంక్ లో కల్తీ కలిసినట్లు వినియోగదారుల ఆందోళన

సూర్యాపేట (న్యూస్24) : స్థానిక చర్చ్ కాంపౌండ్ పక్కన వున్న పెట్రోల్ బంక్ లో పోసే పెట్రోల్ లో నీళ్ళు వస్తున్నట్లు ఆందోళనకు దిగిన వినియోగదారులు. నిన్న కూడా ఎదేవిధంగా కల్తీ వున్నట్లు కొందరు వినియోగదారులు అభ్యంతరం తెలిపి ఆందోళన చేసిన సంబందిత అధికరులు జ్యోక్యం చేసికోకపోవడం తో మరోమారు ఈరోజు కూడా ఆందోళనకు దిగారు. తక్షణమే అధికారులు స్పందించి నిజా నిజాలను తేల్చాలని వినియోగదారులు కోరుతున్నారు.

Updated: February 11, 2018 — 12:47 pm

Rate This:

[Total: 0    Average: 0/5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEWS24Gantalu © 2017